De aankoop van een villa of appartement in Marbella moet goed geregeld worden 2018-07-16T10:57:22+02:00

De aankoop van een villa of appartement in Marbella

De aankoop van een villa of appartement in MarbellaDe aankoopprocedure

De aankoop van een villa of appartement in Marbella moet goed geregeld worden. Op het moment dat u uw droomhuis gevonden hebt, start de aankoopprocedure en dienen de volgende stappen te worden ondernomen.

Uw advocaat vraagt een zgn. NIE nummer bij de Spaanse overheid voor u aan. Dit NIE nummer heeft u nodig voor de aankoop van een woning, voor fiscale aangelegenheden en voor aansluiting van water, elektriciteit en telefoon.

Verder dient u een bankrekening te openen en het is raadzaam uw advocaat een zgn. notariële volmacht te geven om bij uw afwezigheid zaken voor u te kunnen regelen.

Het reserveringscontract (Contrato de Reserva)
Dee eerste stap in het aankoopproces is het ondertekenen van een reserveringscontract. Dit is een gebruikelijke procedure in Spanje en zorgt ervoor dat de betreffende woning voor een bepaalde periode voor u gereserveerd wordt. De waarborgsom bedraagt ongeveer 1% en maakt deel uit van de koopprijs en wordt in geval van geconstateerde onregelmatigheden of het niet voldoen aan de eventueel opgenomen speciale voorwaarden, aan u terugbetaald. Ook kunt u nu de aanvraag voor een hypotheek opstarten, indien dit van toepassing is.

Vermeld worden:

 • Volledige gegevens van de koper en verkoper.
 • De koopprijs.
 • De hoogte en de betaling van de waarborgsom voor de reservatie van de woning.
 • Het locatie van de woning en een korte beschrijving.
 • De datum wanneer het koopcontract wordt getekend en wanneer de overdracht zal plaatsvinden.

En eventueel andere speciale voorwaarden, zoals:

 • Overname roerende goederen.
 • Voorbehoud hypotheek toekenning.
 • Voorbehoud bouwtechnisch onderzoek door architect en taxatie door bureau TINSA.

De koopovereenkomst(Contrato de Venta)

Nadat de advocaten alles gecontroleerd hebben en het met elkaar eens zijn over de juistheid en de volledigheid, wordt de onderhandse koopovereenkomst opgemaakt.

In deze overeenkomst wordt o.a. daarin opgenomen:

 • De wettelijke verklaring van de verkoper dat hij /zij de eigenaar is, dan wel wettelijk gemachtigd is de woning te verkopen.
 • Volledige beschrijving en kadastrale afmetingen van het eigendom, zoals vermeld staat in het eigendomsregister en het kadaster.
 • De datum van overdracht bij de notaris.
 • Gevolgen bij het niet nakomen door de koper of verkoper van de overeenkomst.
 • Vervolgens wordt het koopcontract (eventueel bij machtiging) getekend en dient 10% van de definitieve aankoopprijs aan de verkoper te worden betaald.

De Notaris

De rol van de Spaanse notaris kent bijvoorbeeld geen derden rekening en de koopovereenkomst wordt opgemaakt op aanwijzing van de advocaten. Het restantbedrag van de koopsom dient te worden betaald bij de definitieve overdracht door middel van een notariële akte. Deze akte heet de Escritura de Compra Venta.

De dag ervoor is er door koper en verkoper samen gecontroleerd of alle aanwezige apparatuur in de woning goed functioneert en een controle op de aanwezigheid van de eventueel overgenomen goederen. De advocaten hebben dan inmiddels ook een overzicht gemaakt van vooruitbetaalde en te verrekenen kosten, zoals de bijdrage aan de Communidad, de IBI, het elektriciteits-en waterverbruik enz.

Bij ondertekening zijn behalve de notaris, de koper, de verkoper, de advocaat van de kopende partij en van de verkopende partij, ook de makelaar van de verkopende partij en de consultant van MPM Property Consultants aanwezig. Hiermede is de aankoop van een villa of appartement in Marbella geregeld.

E-mail

MPM Property Consultants Marbella

Bel voor alle informatie +34 952 830 195
E-mail