In Spanje hebben de verenigingen van huiseigenaren speciale wetsartikelen die gewijd zijn aan het garanderen van harmonieuze relaties met de buren. Vooral in Marbella zijn de meeste woningen van alle soorten onroerend goed georganiseerd in communities, die gemeenschappelijke tuinen en zwembaden kunnen delen (in het geval van appartementen), of beveiliging en gemeenschappelijke terreinen (voor villa’s of herenhuizen). De ‘comunidad’, zoals deze wordt genoemd, heeft zijn eigen reeks individuele regels en voorschriften, maar artikel 9 van de Spaanse horizontale eigendomswet stelt ook een reeks gemeenschappelijke plichten en verantwoordelijkheden vast die de leden moeten proberen te handhaven.

Hoe wordt een comunidad opgezet? De wet bepaalt dat een groep van meer dan 5 eigendommen een officieel opgerichte gemeenschap moet hebben. Alle eigenaren, inclusief het bouwbedrijf (als er onverkochte panden zijn), moeten een bijeenkomst bijwonen. De structuur en samenstelling van de gemeenschap moeten op de agenda komen en door iedereen worden goedgekeurd. De officiële notulen moeten de details van de vergadering bevatten, evenals de resoluties die tijdens de vergadering zijn aangenomen, voor toekomstig gebruik. De gemeenschap moet een notulenboekje aanschaffen en dit registreren bij het kadaster. De laatste stap bij het opzetten van een comunidad is het aanvragen van een belastingnummer, ook wel NIF genoemd. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt zodat leveranciers facturen aan het gebouw kunnen uitreiken in plaats van aan een individuele persoon

Wat zijn de verantwoordelijkheden van elke huiseigenaar in de comunidad? Of het nu gaat om een villaproject, waar de gemeenschappelijke zones minimaal zijn, of om appartementen omgeven door tuinen en zwembaden, het is essentieel dat eigenaren deze gemeenschappelijke ruimtes respecteren en ervoor zorgen dat ze in goede staat worden gehouden. Het is verplicht voor alle leden om op de hoogte te zijn van hun gedeelde betalingen. De wet is de afgelopen jaren aangescherpt om gemeenschappen in staat te stellen eigenaren met betalingsachterstanden voor de rechtbank te dagen. Het bijwonen van vergaderingen van eigenaren en het stemmen over besluiten die van invloed zijn op de gemeenschap is een van de verplichtingen, en voor velen de belangrijkste omdat het een tijdsbesteding is. Als u verhinderd bent, kunt u iemand anders machtigen om namens u te stemmen. Het is belangrijk om te onthouden dat het niet bijwonen of delegeren van de stemming een ernstige overtreding kan zijn van de kant van de eigenaar, wat kan leiden tot sancties en boetes die aan uw maandelijkse quotum worden toegevoegd.

De comunidad heeft een wettelijke verplichting om een klein rekeningoverschot te beheren. Het extra geld gaat elke maand naar de bank als een vlotter voor als er problemen optreden met het gebouw dat aandacht nodig heeft. Af en toe zal het overschot echter niet genoeg zijn voor nieuwe werkzaamheden (misschien een nieuw kinderzwembad) of iets dat niet onder de verzekeringspolis valt, en zal er een “buitengewone vergoeding” moeten worden geheven van de eigenaren van onroerend goed. Dit wordt een “derrama” (verdeling) genoemd. In deze gevallen heeft de gemeenschap een bijeenkomst met iedereen en beslist over de juiste acties. De “derrama” is een van de punten waar uw advocaat naar zal kijken bij de aankoop van een onroerend goed om te verduidelijken of er iets verschuldigd is.

Over het algemeen zijn de gemeenschapskosten in Spanje een van de laagste ter wereld voor vergelijkbare eigendommen, vooral vergeleken met de Verenigde Staten. Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het bezitten van een woning in Marbella.