Eind 2023 is in Andalusië een nieuwe wet van kracht geworden, waardoor bebouwing mag worden toegestaan op landelijke grond (officieel geclassificeerd als “rustico”). Voorheen mocht tot 1% van het rustieke land een overdekte constructie van één verdieping hebben, zonder water- of elektriciteitsaansluiting. Het was de bedoeling om een opslagplaats voor gereedschap mogelijk te maken, strikt gerelateerd aan de landbouw. De nieuwe wet staat toe dat een residentiële eengezinswoning wordt gebouwd met maximaal 2 verdiepingen, een bebouwde oppervlakte die niet groter is dan 1% van het perceel, dat op zijn beurt een minimale oppervlakte van 2,5 hectare zal hebben. Dit betekent dat de woningen ruim 250 vierkante meter in beslag kunnen nemen voor bijvoorbeeld kavels van 2,5 hectare. Deze nieuwe Andalusische wet staat niet meer dan één vrijstaande eengezinswoning per perceel toe, en gebouwen moeten zich op een minimale afstand van honderd meter van andere woningen en 25 meter van de perceelsgrenzen bevinden. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zal ook de overhand krijgen en de basisvoorzieningen van de woning moeten autonoom worden gegarandeerd, en bij voorkeur via installaties voor eigen verbruik met hernieuwbare energiebronnen, zoals een fotovoltaïsch paneel. Tenslotte is een andere essentiële vereiste dat het gebouw zich buiten overstromingsgebieden bevindt en dat als het op bosgrond wordt gebouwd, de veiligheidsomstandigheden gegarandeerd zijn als er brand uitbreekt.