De president van de Andalusische regering, Juanma Moreno, maakte bekend dat er vanaf deze week geen vermogensbelasting meer wordt geheven voor houders van vermogen boven de 700.000 euro, zoals tot nu toe het geval was. Geschat werd dat de nieuwe verhuizing 7000 nieuwe inwoners met een hoog inkomen zal aantrekken. Daarnaast wordt ook de personenbelasting verlaagd met 4,3% boven de inflatie. Hij verklaarde dat “dit ons zal helpen economische activiteit en werkgelegenheid te ontwikkelen”.