In Marbella zijn recente ontdekkingen samengekomen om de geschiedenis van de stad in beeld te brengen. Het 18e-eeuwse fort San Luis wordt gerenoveerd als een monumentaal pand, na recente ontdekkingen van menselijke resten. Daarnaast wordt het gebied in de buurt van hotel La Fonda opgegraven met de bedoeling de geschiedenis achter enkele in de buurt gevonden graven te ontdekken. Het hotel zal een kijkruimte inbouwen voor de bevindingen (zie foto). Verder weg, in San Pedro de Alcantara, werden enkele goed bewaarde Romeinse ovens ontdekt na een storm. Deze en andere recente bevindingen hebben de aandacht gevestigd op Marbella als een echt historische stad en niet alleen als een toeristenoord.